noutati
formare
organizare
contact


erickson

 
anunturi

 

--------------------------------------------------------------------------------

***

Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană
în colaborare cu
Institutul Român de Psihologie

organizează:

Curs de formare în hipnoza clinica si psihoterapie ericksoniana

București, 2018:

Formatori: Prof. Univ.dr. Ion Dafinoiu psihoterapeut, formator si supervizor în cadrul Asociaţiei Romane de Hipnoză Clinică, Relaxare si Terapie Ericksoniană, Presedintele Asociatiei, Presedintele Comitetului Director al COPSI
  Psih. Dr. George Oancea psihoterapeut, formator în cadrul Asociaţiei Române de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniana, Vicepresedinte al Institulului Roman de Psihologie

Data începerii: 1-2 decembrie 2018, Bucuresti

Adresa: B-dul Kiseleff nr.24, Etaj. 2, Ap. 6, interfon 6, Bucuresti (langa Arcul de Triumf)
(Institutul Roman de Psihologie, www.irp.ro)

Durata cursului: 4 ani (doi ani formare de baza, ce se finalizeaza cu dreptul de libera practica, urmatorii doi ani practica sub supervizare), o întâlnire de week-end (sambata de la ora 09:00 la 19:00 si duminica de la ora 09:00 la 14:00)

Frecvenţa întâlnirilor: 6 întâlniri pe an, insumand 100 ore de formare

Înscriere şi informaţii costuri si organizare:George Oancea, tel: 0766 440 130 (in fiecare zi pana in ora 13:00)

--------------------------------------------------------------------------------

***

Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană

organizează în Bacău:

Curs de formare profesională continuă: "Interviul motivaţional"

Formator: prof. univ. dr. Ion Dafinoiu

Perioada de desfăşurare: 16 iunie 2018
Durata cursului: 10 ore (9:00 – 19:00)
Număr de credite acordat de CPR : 10

Înscriere şi informaţii suplimentare puteți solicita incepand cu data de 1 iunie 2018 la:
Psih. principal dr. Iustinian Turcu:
• Telefon: 0731 341999 (Intre orele 10:00 – 15:00 )
• e-mail iustiniant@yahoo.com

--------------------------------------------------------------------------------

***

Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană

organizează:

Simpozionul „Integrare și diversitate în terapia ericksoniană”

Primul anunț

Locație: Bacău
Perioada : 27 – 29.09. 2018

Taxe de participare:
• Membru ARHTE până la 31.08.2018 - 350 RON
• Membru ARHTE de la 01.09. 2018 - 400 RON
• Membru ARHTE fără cotizație la zi - 400 RON
• Nemembru ARHTE - 400 RON
• Student/masterand* - 50 RON

*Taxa de student/masterand asigură prezența la lucrările conferinței și coffee-break-uri.

--------------------------------------------------------------------------------

***

Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană

organizează:

Curs formare de bază în consiliere psihologică şi psihoterapie ericksoniană

Bacău și Sibiu

începând cu noiembrie 2017

Echipa de formatori este coordonată de Dr. TURCU Iustinian , psihoterapeut, formator și supervizor în cadrul Asociaţiei Române de Hipnoză Clinică, Relaxare și Terapie Ericksoniană, formator în cadrul Institutului Român de Psihoterapie Integrativă (IRPI), București și Asociatiei de Psihoterapie Integrativă și Psihologie Clinică (APIPC), Iași.

Alături de formatorii A.R.H.T.E. - Dr. Ion Dafinoiu, Dr. Jenő-László Vargha, Dr. Krisztina G. Szabo – vor participa și alți formatori de la diverse școli de psihoterapie, formarea avînd un puternic accent integrativ.

 

Durata cursului : 4 ani 4,5 ani

Pe parcursul formării, vor fi parcurse urmatoarele părți/conținuturi:

•  teorie (500 – 800 de ore pe parcursul celor 4 ani);

•  experiență psihoterapeutică personală (nu mai puțin de 250 de ore pe parcursul celor 4 ani), practică (300 de ore); 

•  supervizare (150 de ore), evaluările periodice și finale ale bazei teoretice, practice și ale competențelor profesionale.         

Prerechizite: licență în psihologie sau profesiile asimilate.

Se pot înscrie la curs absolvenţi ai facultăţilor de psihologie, medicină, asistenţă socială, filozofie, pedagogie (incluzând psihopedagogia) şi teologie , cu respectarea condiţiilor prevazute de Colegiului Psihologilor din România și de European Association for Psychotherapy (EAP).

Înscriere şi informaţii suplimentare:

Pentru BACĂU:

Dr. Psih. Turcu Iustinian

Tel: 0731 34 19 99

E-mail: iustiniant@yahoo.com

Pentru SIBIU:

Dr. Psih. Nicoară Daniela Maria

Tel: 0788 03 75 65

E-mail: hipnozaericksoniana@yahoo.com

--------------------------------------------------------------------------------

***

Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană

î n colaborare cu

Institutul Român de Psihologie

organizează:

Curs de formare în psihoterapie ericksoniană

Bucuresști, noiembrie 2017

Formatori:


Prof. Univ.dr. Ion Dafinoiu, psihoterapeut, formator și supervizor în cadrul Asociaţiei Române

de Hipnoză Clinică, Relaxare și Terapie Ericksoniană, președintele

Asociației.

Psih. Dr. George Oancea, psihoterapeut, formator în cadrul Asociaţiei Române de Hipnoză

Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană.

Data începerii : noiembrie 2017, Bucuresti (data concreta se stabilește după luna septembrie)

Adresa: B-dul Kiseleff nr.24, Etaj. 2, Ap. 6, interfon 6, București (lângă Arcul de Triumf)

(Institutul Român de Psihologie, www.irp.ro)

 

Durata cursului : 4 ani (doi ani formare de bază, ce se finalizează cu dreptul de liberă practică,

următorii doi ani practică sub supervizare), o întâlnire de week-end (sâmbata

de la ora 09:00 la 19:00 și duminica de la ora 09:00 la 14:00)

Frecvenţa întâlnirilor : 6 întâlniri pe an, însumând 100 ore de formare.

Înscriere , informaţii costuri și organizare:

George Oancea, tel: 0766 440 130 (in fiecare zi pana in ora 13:00)

 

--------------------------------------------------------------------------------

***

Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană

Organizează

Cursul de formare în hipno-psihoterapie ericksoniană pentru dobândirea competenţei de hipno-psihoterapeut sub supervizare ,

Cluj Napoca, 2017 Cursul este furnizat de Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană ( ARHTE) și este acreditat de Colegiului Psihologilor din România (COPSI) şi respectiv de Federaţia Română de Psihoterapie (FRP). Absolvenţii vor fi certificaţi de către ARHTE şi vor putea obţine atestatul de libera practică din partea COPSI.

Data începerii :   3-5 noiembrie 2017,  Cluj-Napoca

Durata cursului : 2,5 ani, o întâlnire a câte 20 de ore/week-end (de vineri, ora 17.00 până duminică, ora 13.00)


Înscriere şi informaţii suplimentare pe adresa:
www.psifocus.ro
email: psi.focus @ gmail.com ; tel: 0364730534; 0745522884 (luni-vineri orele 14.00-16.00)

Informaţii despre formatori :
Dr. Jenő-László Vargha , psihoterapeut, formator şi supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI şi FRP; deţine specializare şi în psihodramă.
Dr. Krisztina G. Szabó, psihoterapeut, formator şi supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI şi FRP; deţine specializare şi în psihoterapia centrată pe persoană (focusing) şi respectiv în terapia prin acceptare şi angajament (ACT).

1. Se pot înscrie la cursul nostru absolvenţi ai facultăţilor de psihologie, medicină, asistenţă socială, filozofie, pedagogie (incluzând psihopedagogia) şi teologie, cu respectarea condiţiilor prevazute de Colegiului Psihologilor din România și de European Association for Psychotherapy (EAP).
2. Studenții din anii terminali ai programelor de formare specificate de către Regulamentul Comisiei de Psihologie Clinică și Psihoterapie a COPSI, care îşi vor finaliza studiile până la încheierea cursurilor de formare de bază pot fi inscrişi cu acordul formatorului.

ÎNSCRIERE

Vă puteţi înscrie completând fişa de înscriere online sau o puteţi solicita de la secretariatul PsiFocus,

email: psi.focus @ gmail.com

Fişa de înscriere online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLA2EZvMBzsSvpDmegUccOL5kYi_V6z2HlJBQSq32qHWoe3Q/viewform

 

--------------------------------------------------------------------------------

***

Stimaţi membri ARHTE,

Vă aducem la cunoștinţă faptul că, ȋn perioada 28-30 septembrie 2017, a avut loc Adunarea Generală a Asociației Române de Hipnoză Clinică, Relaxare și Terapie Ericksoniană, cu următoarea ordine de zi:

•  Bilanţ 2016;

•  Raport de activitate pentru anul 2016;

•  Alegeri Consiliul Director ;

•  Diverse.  

•  A fost prezentat și s-a aprobat ȋn unanimitate bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

•  S-au făcut propuneri și a fost ales cu o unanimitate de voturi următoarea componență a Consiliului Director:

Preşedinte: - Prof.univ. dr. Ion  Dafinoiu

Vicepreşedinţi :

•  Conf.univ. dr. Jeno-Laszlo Vargha

•  Psih. principal dr. Iustinian Turcu

•  Psih.dr. George Oancea

Reprezentanţi zonali:   

•  Psih. George Arhip – Moldova

•  Psih. Dana Iulia Ciorbea - Muntenia–Dobrogea

•  Psih. Anca Grigorovici - Ardeal

•  Psih. Maria – Ancuţa  Gurza  -   Banat

Secretar ș tiin ț ific: Psih.   Mihaela Pop

Cenzori:

•  Psih. Marian Călinescu

•  Psih. Ana-Maria Damian Vornicu

•  S-a aprobat desfășurarea următorului Simpozion al ARHTE la Bacău în luna septembrie 2018.

•  A fost stabilit cuantumul cotizaţiei pentru anul 2018 la suma de 80 lei.

 

Consiliul Director al ARHTE

 

---------------------------------------------------------------------------------

***

Anunț privind eliberarea certificatelor ARHTE !

 

Incepând cu data de  15 iunie 2016  eliberarea certificatelor ARHTE se va face la  intervale  fixe:

15-28 februarie

15-30 iunie

15-30 august

15-30 noiembrie

Persoana care solicită eliberarea unui certificat trebuie să aibă dosarul complet și cotizațiile achitate la zi cu cel puțin 15 zile înainte de unul dintre cele patru intervale menționate mai sus.

Certificatele ARHTE pot fi eliberate și în regim de urgență dacă:

1. Solicitantul plătește o taxă de urgență de 50 lei și face dovada plății acesteia.

2.Dosarul este complet.

În regim de urgență, certificatul se trimite prin poșta rapidă, în termen de 2 săptămâni de la data completării dosarului, iar plata expeditiei se face de catre destinatar.

--------------------------------------------------------------------------------

***
Stimaţi membri,

Aducem ȋn atenţia dvs. următoarele informaţii:

1.       Plata cotizaţiei pe anul 2018 poate fi efectuată până la data de 31.12.2018, cu precizarea că p ersoanele care solicită eliberarea unui certificat trebuie să aibă cotizațiile achitate la zi.

Situaţia cotizaţiilor în luna 01.03.2018 detalii aici .

Cuantumul cotizatiei pentru anul 2018 este de 80 Ron , care reprezintă cotizaţia ARHTE şi FRP .

Vă rugăm să precizaţi pe ordinul de plată ce reprezintă suma depusă și să vă asiguraţi că taxa percepută de bancă pentru efectuarea transferului este ȋn sarcina dvs.

Contul  ARHTE este RO14BRDE240SV16575042400.

2.      Dacă doriţi să efectuaţi plata unor cotizaţii restante, vă transmitem sumele corespunzătoare anilor anteriori:

Cuantumul cotizaţiilor

 

An

ARHTE

FRP

2005

12 euro

12 euro

2006

12 euro

12 euro

2007

12 euro

12 euro

2008

12 euro

18 euro

2009

12 euro

18 euro

2010

12 euro

18 euro

2011

60 lei

90 lei

2012

60 lei

90 lei

2013

60 lei

90 lei

2014

60 lei

70 lei

2015

60 lei

70 lei

2016

60 lei

70 lei

2017

80

0

2018

80

0

 

Atentie:

- Taxa de ȋnscriere este 10 lei

 Sumele iȋn Euro se achită echivalent iȋn lei la cursul BNR din ziua plăţii.

Penalizarea reprezintă 50 % din cuantumul cotizaţiei ARHTE restante, conform prevederii statutului ARHTE (art. 26 litera b).

Vă rugăm să precizaţi pe ordinul de plată faptul că suma include şi penalizări.

 3.      Membrii care sunt iȋn formare de bază sau au inceput deja stagiul de supervizare sunt rugaţi să depună dosarele de inscriere pe adresa hipnoza_clinica@yahoo.com.

  ------------------------------------------------------------------------------------

 

|noutati| |formare| |organizare|