noutati
formare
organizare
contact


erickson

 
anunturi

 

---------------------------------------------------------------------------------

***

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE HIPNOZĂ CLINICĂ, RELAXARE ȘI TERAPIE ERICKSONIANĂ

ORGANIZEAZĂ:

A VII-A CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ DE HIPNOZĂ CLINICĂ ȘI TERAPIE ERICKSONIANĂ

„Integrare și diversitate în terapia ericksoniană”

Al treilea anunț

Locație : Grand Hotel Ceahlău, Piatra Neamț

Perioada : 28 – 30.09. 2017

Invitați :

•  Prof.univ.dr. Șerban Ionescu ( Université Paris 8, Université du Québec à Trois-Rivières);

•  Prof. univ. dr. Jean-Marie Barthélémy ( Université de Savoie, Chambéry, France);

•  Maarten Aalberse, psiholog clinician & psihoterapeut, Lyon, France;

•  Prof. dr. med. Harry Grossmann (Institutul de Hipnoză Clinică și Psihoterapie – Hanau, Germania;

•  Reprezentanți ai unor școli de psihoterapie din România.

Program conferință

Joi 28 septembrie 2017

12 00 - 14 00 Primirea invitaților și participanților .

14 00 – 16 30 (sala 1) - Workshop preconferință Jenő-László VARGHA : Abordarea emoţiilor negative în hipnopsihoterapie (I).

(sala 2) - Jean-Marie BARTHÉLÉMY – Seminar supervizare Rorschach (I) .

16 30 – 17 00 Pauză de cafea.

17 00 – 19 30 (sala 1) - Workshop preconferință Jenő-László VARGHA : Abordarea emoţiilor negative în hipnopsihoterapie (II).

(sala 2) - Jean-Marie BARTHÉLÉMY – Seminar supervizare Rorschach (II).

19 30 Adunarea generală a membrilor ARHTE.

20 00 - 23 00 Cocktail .

Vineri 29 septembrie 2017

8 45 – 9 00 Deschiderea lucrărilor conferinței.

9 00 –9 30 Şerban IONESCU: Dincolo de persoană şi familie: ce poate face psihoterapeutul faţă de patologiile societale?

9 30 –10 00 Jean-Marie BARTHÉLÉMY : Criterii de calitate – subiective și intersubiective – ale evoluției favorabile în cursul psihoterapiei.

10 00 –10 30 Pauză de cafea.

10 30 –12 30 Krisztina G. SZABÓ : Tu și trupa din interior, încotro? Pe valurile hipnozei, spre o conștiință de sine mai flexibilă.

12 30 –14 30 Pauza de prânz

14 30 –16 30 Maarten AALBERSE : “ Limbajul curat”:Ajutându-ne clienții să își aprecieze și să învețe din propriile lor metafore spontane.

16 30 –17 00 Pauză de cafea.

17 00 –19 00 Masă rotundă cu tema: Schimbarea terapeutică – Rolul relației și tehnicilor terapeutice (moderator - prof.univ.dr. Ion DAFINOIU; invitați: prof.univ.dr. Jean-Marie BARTHÉLÉMY, psih. Anca DONTU, conf.univ. dr. Ovidiu GAVRILOVICI, prof. dr. med. Harry GROSSMANN, lector. univ.dr. Bogdan ION, prof.univ.dr. Șerban IONESCU, dr. psih. Mara PRICEPUTU, dr. Krisztina G. SZABÓ, dr. Jenő-László VARGHA).

20 00 – 24 00 Cina festivă.***

Sâmbătă 30 septembrie 2017

9 00 –10 30 Jean-Marie BARTHÉLÉMY : Inițiere în metoda fenomeno-structurală.

10 30 –11 00 Harry GROSSMANN : Tratamentul Aviofobiei prin Hipnoza clasică.

11 00 – 11 30 Pauză de cafea.

11 30 –12 30 Sesiune lucrări.

12 30 –14 00 Închiderea lucrărilor conferinței & Adunarea generală a membrilor ARHTE.

 

***

În seara de, 29.09.2017, va fi odată ca niciodată, că de nu ar fi, nu s-ar mai povesti o seară închinată poveştilor terapeutice ştiute şi neştiute…româneşti.

Familia “ ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE HIPNOZĂ CLINICĂ, RELAXARE ȘI TERAPIE ERICKSONIANĂ” vă invită la poalele măiestosului Ceahlău – Curtea Domnească “Piatra Neamţ” - Castelul “Hotel Ceahlău” să participaţi la seara marilor sfetnici, unde vom celebra tradiţiile populare româneşti prin ie şi basme terapeutice.

Mici şi mari sfetnici, vă adresăm călduroasa rugăminte, să binevoiţi a îmbina armonios “cele trei forţe unice existente pe pământ” – miracolul, taina şi autoritatea, în poveşti autohtone, ce vor dăinui pe vecie şi vor deveni splendide mărgăritare pentru viitorii sfetnici în formare.

Vă invităm să împrăştiem emoţii, să comprimăm distanţe, să creăm legături prin poveşti despre valori umane şi materiale şi în acelaşi timp să înnobilăm moştenirea românească prin purtarea iei tradiţionale pe toată durata serii.

Cei mai iscusiţi povestitori vor fi recompensaţi după cum urmează: o invitație “specială” la următoarea mare întâlnire de anul viitor * celui mai brav şi iscusit dintre participanţi; iar pentru următorii doi, tipărituri de neuitat. “Născocirile” sunt aşteptate pe adresa basmterapeutic2017@yahoo.com .

*= participare gratuită la următoarea Conferinţă Internaţională.

 

Taxe de participare :

Statut

Până la
10.09.2017

După
10.09.2017

Membru ARHTE *

375 RON

450 RON

Membru ARHTE fără cotizație la zi

400 RON

475 RON

Nemembru ARHTE

450 RON

500 RON

Student/masterand **

100 RON

100 RON

Însoțitor ***

100 RON

100 RON

* Această taxă va fi plătită și de participanții la activitățile susținute de prof.dr. Jean-Marie Barthélémy .

** Taxa de student/masterand asigură prezența la lucrările conferinței și pauzele de cafea.

*** Taxa de însoțitor asigură participarea la cocktail.

Taxa Cina festivă - 80 lei/persoană.

Taxa de participare la Conferință include și Workshop-ul preconferință.

Creditele COPSI vor fi acordate după cum urmează:

•  Participanții la workshop-ul preconferință vor primi 5 credite COPSI;

•  Participanții la Conferință (fără lucrare) vor primi 5 credite COPSI;

•  Participanții care vor prezenta lucrări la Conferință vor primi 10 credite COPSI.

Site-ul Conferinței : www.conferintahipnoza.ro

PS: Deoarece Grand Hotel Ceahlău are tarife speciale pentru participanții la Conferință, persoanele, care doresc să se cazeze la hotel, sunt rugate să o contacteze pe doamna Ana Maria Damian Vornicu (telefon: 0740 539 915).

 

--------------------------------------------------------------------------------

***

ADUNARE GENERALĂ ARHTE

JOI , 28 septembrie 2017 , ora 19:30

 

Ordinea de zi:

•  Bilanţ 2016;

•  Raport de activitate pentru anul 2016;

•  Alegeri Consiliul Director ;

•  Diverse. 

Ȋn cazul ȋn care nu este întrunit cvorumul statutar, Adunarea Generală va fi reprogramată pentru data de sâmbătă, 30 septembrie 2017 , între orele 12:30-14:00 .

 

Consiliul Director al ARHTE

 

--------------------------------------------------------------------------------

***

Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană

organizează:

Curs formare de bază în consiliere psihologică şi psihoterapie ericksoniană

Bacău și Sibiu

începând cu noiembrie 2017

Echipa de formatori este coordonată de Dr. TURCU Iustinian , psihoterapeut, formator și supervizor în cadrul Asociaţiei Române de Hipnoză Clinică, Relaxare și Terapie Ericksoniană, formator în cadrul Institutului Român de Psihoterapie Integrativă (IRPI), București și Asociatiei de Psihoterapie Integrativă și Psihologie Clinică (APIPC), Iași.

Alături de formatorii A.R.H.T.E. - Dr. Ion Dafinoiu, Dr. Jenő-László Vargha, Dr. Krisztina G. Szabo – vor participa și alți formatori de la diverse școli de psihoterapie, formarea avînd un puternic accent integrativ.

 

Durata cursului : 4 ani 4,5 ani

Pe parcursul formării, vor fi parcurse urmatoarele părți/conținuturi:

•  teorie (500 – 800 de ore pe parcursul celor 4 ani);

•  experiență psihoterapeutică personală (nu mai puțin de 250 de ore pe parcursul celor 4 ani), practică (300 de ore); 

•  supervizare (150 de ore), evaluările periodice și finale ale bazei teoretice, practice și ale competențelor profesionale.         

Prerechizite: licență în psihologie sau profesiile asimilate.

Se pot înscrie la curs absolvenţi ai facultăţilor de psihologie, medicină, asistenţă socială, filozofie, pedagogie (incluzând psihopedagogia) şi teologie , cu respectarea condiţiilor prevazute de Colegiului Psihologilor din România și de European Association for Psychotherapy (EAP).

Înscriere şi informaţii suplimentare:

Pentru BACĂU:

Dr. Psih. Turcu Iustinian

Tel: 0731 34 19 99

E-mail: iustiniant@yahoo.com

Pentru SIBIU:

Dr. Psih. Nicoară Daniela Maria

Tel: 0788 03 75 65

E-mail: hipnozaericksoniana@yahoo.com

--------------------------------------------------------------------------------

***

Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană

î n colaborare cu

Institutul Român de Psihologie

organizează:

Curs de formare în psihoterapie ericksoniană

Bucuresști, noiembrie 2017

Formatori:


Prof. Univ.dr. Ion Dafinoiu, psihoterapeut, formator și supervizor în cadrul Asociaţiei Române

de Hipnoză Clinică, Relaxare și Terapie Ericksoniană, președintele

Asociației.

Psih. Dr. George Oancea, psihoterapeut, formator în cadrul Asociaţiei Române de Hipnoză

Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană.

Data începerii : noiembrie 2017, Bucuresti (data concreta se stabilește după luna septembrie)

Adresa: B-dul Kiseleff nr.24, Etaj. 2, Ap. 6, interfon 6, București (lângă Arcul de Triumf)

(Institutul Român de Psihologie, www.irp.ro)

 

Durata cursului : 4 ani (doi ani formare de bază, ce se finalizează cu dreptul de liberă practică,

următorii doi ani practică sub supervizare), o întâlnire de week-end (sâmbata

de la ora 09:00 la 19:00 și duminica de la ora 09:00 la 14:00)

Frecvenţa întâlnirilor : 6 întâlniri pe an, însumând 100 ore de formare.

Înscriere , informaţii costuri și organizare:

George Oancea, tel: 0766 440 130 (in fiecare zi pana in ora 13:00)

 

--------------------------------------------------------------------------------

***

Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană

Organizează

Cursul de formare în hipno-psihoterapie ericksoniană pentru dobândirea competenţei de hipno-psihoterapeut sub supervizare ,

Cluj Napoca, 2017 Cursul este furnizat de Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană ( ARHTE) și este acreditat de Colegiului Psihologilor din România (COPSI) şi respectiv de Federaţia Română de Psihoterapie (FRP). Absolvenţii vor fi certificaţi de către ARHTE şi vor putea obţine atestatul de libera practică din partea COPSI.

Data începerii :   3-5 noiembrie 2017,  Cluj-Napoca

Durata cursului : 2,5 ani, o întâlnire a câte 20 de ore/week-end (de vineri, ora 17.00 până duminică, ora 13.00)


Înscriere şi informaţii suplimentare pe adresa:
www.psifocus.ro
email: psi.focus @ gmail.com ; tel: 0364730534; 0745522884 (luni-vineri orele 14.00-16.00)

Informaţii despre formatori :
Dr. Jenő-László Vargha , psihoterapeut, formator şi supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI şi FRP; deţine specializare şi în psihodramă.
Dr. Krisztina G. Szabó, psihoterapeut, formator şi supervizor în cadrul ARHTE, acreditat de COPSI şi FRP; deţine specializare şi în psihoterapia centrată pe persoană (focusing) şi respectiv în terapia prin acceptare şi angajament (ACT).

1. Se pot înscrie la cursul nostru absolvenţi ai facultăţilor de psihologie, medicină, asistenţă socială, filozofie, pedagogie (incluzând psihopedagogia) şi teologie, cu respectarea condiţiilor prevazute de Colegiului Psihologilor din România și de European Association for Psychotherapy (EAP).
2. Studenții din anii terminali ai programelor de formare specificate de către Regulamentul Comisiei de Psihologie Clinică și Psihoterapie a COPSI, care îşi vor finaliza studiile până la încheierea cursurilor de formare de bază pot fi inscrişi cu acordul formatorului.

ÎNSCRIERE

Vă puteţi înscrie completând fişa de înscriere online sau o puteţi solicita de la secretariatul PsiFocus,

email: psi.focus @ gmail.com

Fişa de înscriere online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLA2EZvMBzsSvpDmegUccOL5kYi_V6z2HlJBQSq32qHWoe3Q/viewform

 

--------------------------------------------------------------------------------

***

Stimați membri ARHTE,

Vă aducem la cunoștință că în data de 24.03.2017 a avut loc ședința Consiliului Director ARHTE cu următoarea ordine de zi:

•  Bilanț ARHTE 2016;

•  Conferința internațională ARHTE 2017;

•  Diverse.

A fost prezentat și s-a aprobat în unanimitate bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

A 7-a Conferință internațională cu titlul ”Integrare și diversitate în hipnopsihoterapia ericksoniană” se va desfășura la Piatra Neamț în perioada 28.09.-30.09.2017. Informații despre program, invitați, creditare și taxa de participare vor fi disponibile în primul anunț pe site-ul ARHTE.

Consiliul director a stabilit reducerea taxei de urgență pentru eliberarea certificatelor ARHTE de la 100 Ron la 50 Ron cu mențiunea ca taxele de expediere să fie suportate de către destinatar.

Consiliul director ARHTE

--------------------------------------------------------------------------------

***

Stimaţi membri ARHTE ,

Vă aducem la cunoștinţă faptul că ȋn data de 22-24 septembrie 2016 a avut loc Adunarea Generală a Asociației Române de Hipnoza Clinică, Relaxare și Terapie Ericksoniană, cu următoarea ordine de zi:

•  Bilanţ 2015 ;

•  Manifestări știinţifice 2017 ;

•  Diverse.

•  A fost prezentat și s-a aprobat ȋn unanimitate bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.

•  S-a aprobat desfășurarea următoarei Conferințe Internaționale a ARHTE la Piatra Neamț în perioada 28-30 septembrie 2017.

•  Președintele ARHTE a anunţat ȋnscrierea Asociaţiei ȋn programul de vouchere al Colegiului Psihologilor și a propus ca reducerea taxei de participare la manifestările știinţifice organizate de ARHTE să fie acceptată doar pentru primii zece membri ȋnscriși. Propunerea a fost votată ȋn unanimitate .

Vă informăm că ȋn cadrul ședinţei Consiliului Director al ARHTE din data de 22 septembrie 2016 a fost stabilit cuantumul cotizaţiei pentru anul 2017, după cum urmează:

- cotizatia ARHTE 2017 8 0 Ron

- începând cu anul 2017 membrii ARHTE nu vor mai plăti cotizația FRP individuală .

Membrii ARHTE vor fi și membri FRP în baza cotizației plătită de către asociația ARHTE către  FRP.

Consiliul Director al ARHTE

---------------------------------------------------------------------------------

***

Anunț privind eliberarea certificatelor ARHTE !

 

Incepând cu data de  15 iunie 2016  eliberarea certificatelor ARHTE se va face la  intervale  fixe:

15-28 februarie

15-30 iunie

15-30 august

15-30 noiembrie

Persoana care solicită eliberarea unui certificat trebuie să aibă dosarul complet și cotizațiile achitate la zi cu cel puțin 15 zile înainte de unul dintre cele patru intervale menționate mai sus.

Certificatele ARHTE pot fi eliberate și în regim de urgență dacă:

1. Solicitantul plătește o taxă de urgență de 50 lei și face dovada plății acesteia.

2.Dosarul este complet.

În regim de urgență, certificatul se trimite prin poșta rapidă, în termen de 2 săptămâni de la data completării dosarului, iar plata expeditiei se face de catre destinatar.

--------------------------------------------------------------------------------

***
Stimaţi membri,

Aducem ȋn atenţia dvs. următoarele informaţii:

1.       Plata cotizaţiei pe anul 2017 poate fi efectuată până la data de 31.12.2017, cu precizarea că p ersoanele care solicită eliberarea unui certificat trebuie să aibă cotizațiile achitate la zi.

Situaţia cotizaţiilor în luna AUGUST 2017 detalii aici .

Cuantumul cotizatiei pentru anul 2017 este de 80 Ron , care reprezintă cotizaţia ARHTE şi FRP .

Vă rugăm să precizaţi pe ordinul de plată ce reprezintă suma depusă și să vă asiguraţi că taxa percepută de bancă pentru efectuarea transferului este ȋn sarcina dvs.

Contul  ARHTE este RO14BRDE240SV16575042400.

2.      Dacă doriţi să efectuaţi plata unor cotizaţii restante, vă transmitem sumele corespunzătoare anilor anteriori:

Cuantumul cotizaţiilor

 

An

ARHTE

FRP

2005

12 euro

12 euro

2006

12 euro

12 euro

2007

12 euro

12 euro

2008

12 euro

18 euro

2009

12 euro

18 euro

2010

12 euro

18 euro

2011

60 lei

90 lei

2012

60 lei

90 lei

2013

60 lei

90 lei

2014

60 lei

70 lei

2015

60 lei

70 lei

2016

60 lei

70 lei

2017

80 lei

0 lei

 

Atentie:

- Taxa de ȋnscriere este 10 lei

 Sumele iȋn Euro se achită echivalent iȋn lei la cursul BNR din ziua plăţii.

Penalizarea reprezintă 50 % din cuantumul cotizaţiei ARHTE restante, conform prevederii statutului ARHTE (art. 26 litera b).

Vă rugăm să precizaţi pe ordinul de plată faptul că suma include şi penalizări.

 3.      Membrii care sunt iȋn formare de bază sau au inceput deja stagiul de supervizare sunt rugaţi să depună dosarele de inscriere pe adresa hipnoza_clinica@yahoo.com.

  ------------------------------------------------------------------------------------

 

|noutati| |formare| |organizare|