ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE HIPNOZĂ CLINICĂ,
RELAXARE ȘI TERAPIE ERICKSONIANĂ

Dosare ARHTE

Dosar de înscriere în ARHTE

 1. Cerere înscriere (Formular tipizat).
 2. Copie carte de identitate.
 3. Copie certificat de căsătorie (dacă după căsătorie se schimbă numele).
 4. Contract de prestări servicii psihologice (formare de bază și supervizare) (Formular tipizat).
 5. Copii acte studii: Diplomă licență față/verso și Foaia matricolă, Diplomă master față / verso și Foaia matricolă sau Adeverință student (numai cu aprobarea formatorului).
 6. Copie după chitanța cu care s-a achitat taxa de înscriere .
 7. Copie după chitanța cu care s-a achitat cotizația pe anul în curs.
 8. Cerere de reînscriere dacă nu a fost achitată cotizatia pentru anii trecuti (Formular tipizat ) pe care se va trece data la care au fost achitate cotizațiile restante.

Dosar pentru obtinerea certificatului de psihoterapeut practicant sub supervizare

 1. Copii acte studii actualizate (dacă dosarul de înscriere conține doar adeverința de student).
 2. Adeverința de finalizare a formării de bază în psihoterapie (Formular tipizat) eliberată de furnizorul de formare (formator acreditat ARHTE).
 3. Contract de prestări servicii psihologice (dezvoltare personală) (Formular tipizat).
 4. Adeverința dezvoltare personală (Formular tipizat).
 5. Anexa 1 Informații desfășurare program de formare complementară -se completeaza informațiile de la punctul 1.1. (Formular tipizat)
 6. Nota:
  1. Pentru obținerea "Atestatului de liberă practică sub supervizare" eliberat de Colegiul Psihologilor din România , cursantul va depune la sediul colegiului un dosar de atestare profesională care se va completa conform cerințelor colegiului psihologilor explicate pe site-ul www.alegericpr.ro /Depunere dosare /Documente utile pentru depunerea dosarelor/ Procedură depunere dosare acces în profesie,treapta de practicant în supervizare/ Anexa 1-continut dosar acces în profesie treapta de practicant în supervizare . Dosarul de atestare se va completa la pct. 6 cu "Certificatul de psihoterapeut sub supervizare" eliberat de ARHTE și cu anexa la certificat.
  2. După obținerea Atestatului de psihoterapeut practicant sub supervizare eliberat de CPR cursantul va încheia un Contract de supervizare - Anexa 10 CPR (Formular tipizat) cu un supervizor atestat și va înregistra contractul la Colegiul Psihologilor din Romania.

Dosar pentru obtinerea certificatului de psihoterapeut cu practica independenta

 1. Copie adeverinţă de finalizare a stagiului de dezvoltare personală (Formular tipizat) Adeverința se eliberează la cerere de către formator.
 2. Copie adeverință de finalizare a stagiului clinic supervizat (Formular tipizat) Adeverința se eliberează la cerere de către formator.
 3. Copie după Lucrarea finală de absolvire a cursului împreună cu portofoliul de 10- 12 cazuri clinice supervizate . Se trimite în format electronic . Paginile pe care este avizul formatorului se vor scana și se vor trimite separat.
 4. Anexa 1 Informații desfășurare program de formare complementară -se completează informațiile de la punctul 1.2.
 5. Copie dupa chitanta care atesta plata cotizatiilor la zi(inclusiv pe anul in curs).
 6. Nota:
  1. Psihologul va păstra varianta tipărită (avizată de formator) a lucrării finale de absolvire .
  2. Pentru obținerea "Atestatului de liberă practică ca psihoterapeut autonom " eliberat de CPR, cursantul va depune la sediul colegiului un dosar de atestare profesională care se va completa conform cerințelor colegiului pentru Nivelul II Psiholog practicant autonom”. Pe lânga celelalte acte solicitate de colegiu , psihologul va atașa "Certificatul de psihoterapeut cu practică independentă" eliberat de ARHTE împreuna cu Anexa la certificat, Contractul de supervizare profesională -Anexa 10 , Lucrarea finală avizată de formator care ține loc de Raport de supervizare.

Dosar pentru obtinerea certificatului de consilier practicant sub supervizare

 1. Copii acte studii actualizate (dacă dosarul de înscriere conține doar adeverința de student).
 2. Adeverința de finalizare a formării de bază în psihoterapie (Formular tipizat) eliberată de furnizorul de formare (formator acreditat ARHTE).
 3. Contract de prestări servicii psihologice (dezvoltare personală) (Formular tipizat).
 4. Adeverința dezvoltare personală (Formular tipizat).
 5. Anexa 1 Informații desfășurare program de formare complementară -se completează informațiile de la punctul 1.1. (Formular tipizat)
 6. Nota:
  1. Pentru obținerea "Atestatului de consilier cu liberă practică sub supervizare" eliberat de Colegiul Psihologilor din România , cursantul va atașa dosarului de atestare solicitat de CPR pe lângă celelalte acte, "Certificatul de consilier practicant sub supervizare " eliberat de ARHTE și anexa la certificat.

Dosar pentru obtinerea certificatului de consilier cu practica independenta în hipnoză clinică,relaxare și terapie ericksonienă

 1. Copie adeverinţă de finalizare a stagiului de dezvoltare personală (Formular tipizat).
 2. Copie adeverință de finalizare a stagiului clinic supervizat (Formular tipizat).
 3. Anexa 1 Informații desfășurare program de formare complementară -se completează informațiile de la punctul 1.2. (Formular tipizat)
 4. Nota:
  1. Pentru obținerea atestatului de liberă practică în specialitatea Consiliere psihologică prin tehnici ericksoniene și de relaxare, treapta de specializare practicant , forma de atestare : autonom eliberat de Colegiul Psihologilor din România, psihologul va atașa în dosarul de atestare "Certificatul de consilier cu practică independentă" eliberat de ARHTE, împreună cu anexa la certificat și "Contractul de supervizare profesională", la care adaugă celelalte acte solicitate de CPR.

Ultima actualizare: 25 martie 2024