ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE HIPNOZĂ CLINICĂ,
RELAXARE ȘI TERAPIE ERICKSONIANĂ

  ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE HIPNOZĂ CLINICĂ, RELAXARE ȘI TERAPIE ERICKSONIANĂ

  organizează:

  Tabăra de Hipnopsihoterapie Ericksoniană „TransFormare: Învață lumea din interior să danseze pentru tine”

  pentru perioada :

  26-29 ianuarie 2023

  Spațiul interior e populat de un număr infinit de povești întâmplate și posibile, scrise și nescrise, despre viață, despre relații și despre noi înșine. Orice demers reușit de dezvoltare personală sau de psihoterapie își împuternicește clienții pentru înfăptuirea celor mai frumoase dintre aceste povești, îmbinate într-un proces de creație migălos: capodopera devenirii noastre. Cine și cum alege povestea pentru tine? Unde e acasă? Cum făurim evoluția noastră? De unde luăm resursele? Cum le utilizăm? Și provocările? Modelul transei generative elaborat de Stephen Gilligan aduce și dezvoltă mai departe principiul Ericksonian al utilizării într-un cadru relațional ce facilitează un dans armonios între mintea conștientă și mintea inconștientă, între vulnerabilități și resurse, între spațiul intern și spațiul extern, unde energia vitală a sinelui somatic poate găsi forme de expresie mai flexibile, în slujba evoluției și a conexiunii noastre mai depline cu viața.

  Locație: Casa Dinainte, Sălicea, jud. Cluj www.casadinainte.ro
  /

  Perioada: 26-29 ianuarie 2023

  Înscrieri si informatii suplimentare: www.psifocus.ro

Adunarea Generală a membrilor ARHTE

online, 24 septembrie 2022

  ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE HIPNOZĂ CLINICĂ, RELAXARE ȘI TERAPIE ERICKSONIANĂ

  anunță:

  CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR ARHTE

  pentru data de :

  Sâmbătă, 24 septembrie 2022, între orele (16:45 -17:30)

  Ordinea de zi:

 • 1. Bilanţ financiar-contabil 2021;
 • 2. Raport de activitate pentru anul 2021;
 • 3. Realegere membri în consiliul director ARHTE;
 • 4. Diverse.
 • Ȋn cazul ȋn care nu este întrunit cvorumul statutar, Adunarea Generală va fi reprogramată pentru data de duminică, 25 septembrie 2022, între orele 13:15-14:00. Consiliul Director al ARHTE, 14.09.2022

Integrare și diversitate în terapia ericksoniană

online, 24-25 septembrie 2022

Locație: mediul online, pe platforma audio-video ZOOM

Perioada: 24-25 septembrie 2022

Înregistrare: până pe 15 septembrie 2022, pe site-ul Conferintei

Taxe de participare:      
Statut
Membru ARHTE cu cotizația la zi (inclusiv 2022)      300 RON
Membru ARHTE fără cotizație la zi 350 RON
Nemembru ARHTE 400 RON
Student/masterand* 0 RON
Taxa de student/masterand asigură numai prezența la lucrările simpozionului,nu se dau credite. numărul maxim admis de studenți este de 25

 • Taxa de participare se va achita în contul ARHTE :RO14BRDE240SV16575042400 CIF 15175132 cu mențiunea ”Taxă participare Conferinta ARHTE 2022”. La cerere se emite factură. Pentru validarea înscrierii se trimite copia după OP cu care s-a făcut plata.
 • Pentru înscrierea la simpozion participantii vor completa Formularul de participare și Consimțământul liber exprimat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le vor găsi pe site-ul simpozionului/sectiunea Inregistrare .
 • Consimțământul liber exprimat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie semnat și retrimis pe adresa secretariatului in format electronic (scanat sau fotografiat). Fara acest document nu se validează înscrierea.
 • Studentii inscriși la cursurile de formare ARHTE nu plătesc taxa de participare la simpozion dar nu sunt exonerați de a fi la zi cu cotizațiile ARHTE+Taxa de inscriere in ARHTE. Daca nu au cotizatiile plătite la zi participarea la simpozion nu este validată.

Site-ul Simpozionului: www.conferintahipnoza.ro
Adresa de e-mail pentru secretariatul Conferintei: conferintahipnoza20@gmail.com
Adresa de e-mail pentru secretariatul ARHTE: hipnoza_clinica@yahoo.com
Locația Conferintei: online, lucrările Conferintei se vor desfășura audio-video pe platforma ZOOM.
Link-ul de contact: al lucrărilor Conferintei se va anunța pe site dupa data de 15 septembrie.
Credite aprobate de CPR : 10

Program

SÂMBĂTĂ, 24 SEPTEMBRIE 2022:     9.00 – 9.15 Deschiderea lucrărilor Conferintei
  9.15 – 11.15 workshop susținut de dl.Prof. Univ. Dr. Ion Dafinoiu , formator ARHTE, Iași
”Terapia cuplului și familiei -o abordare ericksoniană” (2 ore)
  11.15 – 11.30 pauza
  11.30 – 13.30 workshop susținut de dl.Psih.pr. George Oancea , formator ARHTE, București
”Continuumul directiv – nondirectiv în abordarea pacientului. Modele hipnotice de comunicare” (2 ore)
  13.30 – 14.30 pauza
  14.30 – 16.30 workshop susținut de d-na Psih.pr.Dr. Krisztina G. Szabó, Cluj-Napoca
”Hipnoza terapeutică – o abordare multinivelară. Aspecte relaționale.” (2 ore)
  16.30 – 16.45 pauza
  16.45 Adunarea generală a membrilor ARHTE. Prima convocare

DUMINICĂ, 25 SEPTEMBRIE 2022:     9.00 – 11.00 workshop susținut de d-na Psih.sp. Dr. Maria Daniela Nicoară , Sibiu
”Trusa cu instrumente în abordarea anxietății.” ( 2 ore )
  11.00 – 11.15 pauza
  11.15 – 13.15 workshop susținut de d-na Psih.sp. Szabó Szidónia
”Moartea păsării Phoenix: o abordare ericksoniană în thanatofobie” (2 ore)
  13.15 Închiderea lucrărilor Conferintei & Adunarea generală a membrilor ARHTE.

Materiale prezentate la Simpozionul din 2018

Pe aripile vantului dependentei
Rescrierea imageriei
Transa increderii
Excelenta terapeutului

Simpozionul "INTEGRARE ȘI DIVERSITATE ÎN HIPNOPSIHOTERAPIA ERICKSONIANĂ"

Locatia simpozionului: Hotel Dumbrava, Bacau

Joi 27 septembrie 2018:

12.00 – 15.00 - Primirea invitaților și participanților; masa de prânz
15.00 – 15.15 - Deschiderea lucrărilor simpozionului
15.15 – 16.45 - Workshop - Ion Dafinoiu, Phd: ”Hipnoza în managementul durerii”
16.45 – 17.15 - Pauză de cafea
17.15 – 19.00 - Workshop - Liana Don: ”Pe aripile vântului dependenței”
19.30 - Adunarea generală a membrilor ARHTE
20.00 – 23.00 - Cocktail

Vineri 28 septembrie 2018:

9.00 – 10.30 - Workshop - Jenő-László Vargha, PhD: "Integrarea rescrierii imageriei în hipnoterapie"
10.30 – 11.00 - Pauză de cafea
11.00 – 12.30 - Workshop - Jenő-László Vargha, PhD: "Integrarea rescrierii imageriei în hipnoterapie" (partea a II-a)
12.30 – 14.30 - Pauza de prânz
14.30 – 16.30 - Workshop - Krisztina-Gabriella Szabó, PhD: "Transa încrederii. O abordare relaţională a hipnozei terapeutice"
16.30 – 17.00 - Pauză de cafea
17.00 – 19.00 - Workshop - Justinian Turcu, PhD, Daniela Nicoara : ”Excelența terapeutului în hipnoterapie” (modelul psihoaerobic)
19.00 – 20.00 Închiderea lucrărilor simpozionului & Adunarea generală a membrilor ARHTE.
20.00 – 24.00 Cina festivă

Număr de credite acordat de CPR : 10

Taxe de participare:
• Membru ARHTE până la 15.09.2018 - 350 RON
• Membru ARHTE de la 16.09. 2018 - 400 RON
• Membru ARHTE fără cotizație la zi - 400 RON
• Nemembru ARHTE - 400 RON
• Student/masterand - 50 RON

Contul ARHTE este RO14BRDE240SV16575042400

Taxa de participare include:
Membru/nemembru ARHTE: participare la lucrările simpozionului, pauzele de cafea, cocktail, credite Colegiul Psihologilor, diplomă de participare;
Taxa de student/masterand asigură prezența la lucrările conferinței și coffee-break-uri.
Cina festivă: 95 lei/persoană se achită individual de către cei care doresc să participe, separat de taxa de participare, in contul asociației.

Din considerente legate de organizare vă rugăm să completați și să trimiteți pe adresa secretariatului ARHTE hipnoza_clinica@yahoo.com următoarele două formulare:

 • Formularul de participare la simpozion. Descarcă aici.

 • Formularul cu acceptul dvs.pentru prelucrarea datelor personale în vederea eliberării certificatului de participare. Descarcă aici

Persoane de contact: Balaban Mihaela tel. 0744 115 717 și Turcu Iustinian, PhD tel. 0731 341 999

Ultima actualizare: 27 februarie 2023